UAT ORAȘUL TÂRGU-NEAMŢ

LIDER

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"

PARTENER 1

ASOCIAȚIA "CĂSUȚA CU MIRACOLE"

PARTENER 2

DETALII PROIECT

TITLUL PROIECTULUI:

Dezvoltare economica si sociala in orasul Targu Neamt (nr POCU/303/5/2/128943)

„Dezvoltare economică și socială în Târgu-Neamț“ este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

DURATA PROIECTULUI: 30 luni

DETALII

Detalii proiect

Contract nr.:

POCU/303/5/2/128943

Buget total eligibil:

4,627,884.08 Lei

Asistenta financiara nerambursabilă:

4,575,732.40 Lei

Buget UE:

4,396,489.88 Lei

Buget de stat (BS):

179,242.52 Lei

Contributie proprie:

52,151.68 Lei

FOTO – VIDEO Lansare proiect

Vezi articol
Proiect cofinanțat din

Fondul Social European

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Detalii

Noutăți și comunicate de presă

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din Orașul Târgu-Neamț, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială și îmbunătățirea condițiilor de trai, în contextul mecanismului DLRC.

Ob S1

Dezvoltarea de servicii sociale și sociomedicale în cadrul comunității marginalizate din orașul Târgu-Neamț;

Ob S2

Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 40 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după scoală”;

Ob S3

Participarea la programe de ucenicie pentru 14 persoane din comunitatea marginalizată;

TOATE OBIECTIVELE

DATE CONTACT LIDER ȘI PARTENERI

DATE DE CONTACT