Obiectivele

Ob S1

Dezvoltarea de servicii sociale si socio-medicale in cadrul comunitatii marginalizate din orasul Targu Neamt

Ob S2

Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 40 de elevi din comunitatea marginalizata prin programe tip “scoala dupa scoala”

Ob S3

Participarea la programe de ucenicie pentru 14 persoane din comunitatea marginalizata

Ob S4

Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 216 membri ai grupului tinta

Ob S5

180 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de calificare

Ob S6

56 de membri ai grupului tinta vor avea un loc de munca in urma participarii la interventiile integrate din cadrul proiectului

Ob S7

Sprijinirea a 14 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri si crearea a cel putin 14 locuri de munca in noile entitati economice

Ob S8

2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au ca scop implicarea comunitatii in problemele sociale locale

Ob S9

30 de luni de management de proiect