Rezultate

Rezultate asteptate

Detalii rezultat - Componenta 1
  • Rezultat 1 - Infiintare Centru Comunitar Integrat, 1 platforma sociala online, 1 echipa mobila multifunctionala Rezultatul 1 este corelat cu Obiectivul Specific 1, Activitatea 1 (A1.1, A1.2, A1.3). Imbunatatiri/beneficii reale: toti membrii grupului tinta vor beneficia de servicii de asistenta si suport in cadrul Centrului Comunitar Integrat, pentru asigurarea nevoilor de baza ale persoanelor precum si insertie/reinsertie sociala (conform Legii asistentei sociale cap III. Art. 30, al.1) in cadrul comunitatii marginalizate, toti membrii GT vor fi informati cu privire la planificarea familiala, metode de preventie a aparitiei bolilor, prevenirea si combaterea violentei in familie, egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena corporala, etc; prin sprijinirea, serviciilor de asistenta sociala la nivelul comunitatii marginalizate, toti membrii grupului tinta vor primi in mod regulat pachete continand produse de igiena personala (de ex. sapun, pasta de dinti, periuta de dinti, etc.); platforma sociala online va face cunoscute problemele comunitatii marginalizate la nivel national si va fi suportul pentru consiliere on-line a membrilor grupului tinta care nu se vor prezenta la sediul CCI; echipa mobila multifunctionala, pentru care se va inchiria un vehicul in acest scop, in vederea organizarii de campanii regulate (campanii door to door) la nivelul comunitatii la care vor participa asistentii sociali si medicali. 

  • Rezultat 2 - Participarea la programe tip scoala dupa scoala a 40 de elevi (membri GT); 40 pachete hrana zilnica pe intreaga perioada a programelor remediale; acordarea a 40 de subventii pentru elevii participanti la program Rezultatul 2 este corelat cu Obiectivul Specific 2, Activitatea 2 (A2.1). Imbunatatiri/beneficii reale: imbunatatirea rezultatelor scolare a elevilor participanti la acest tip de programe de sprijin individualizate; adaptarea nivelului de acumulare a cunostintelor la ritmul de invatare a fiecarui elev in parte duce la cresterea accesului la educatie in comunitate; reducerea analfabetismului functional prin dobandirea si dezvoltarea abilitatilor de a citi si intelege un text, de a face conexiuni intre o informatie noua si informatii cu care au luat contact anterior, de a formula o opinie proprie si de a exprima in scris si verbal in mod coerent o opinie asupra unui anumit subiect; recuperarea de catre copii a decalajelor in invatare; elevii vor avea oportunitati de consolidare a competentelor, accelerare a invatarii si intelegerii, de invatare remediala, prin metode formale si nonformale de invatare. 

  • Rezultat 3 - Participarea la programe de ucenicie a 14 persoane. Rezultatul 3 este corelat cu Obiectivul Specific 3, Activitatea 3 (A3.1). Imbunatatiri/beneficii reale: incluziunea sociala si pe piata muncii, respectiv integrarea socio-economica, pentru 14 tineri sau someri de lunga durata sau persoane care nu au lucrat niciodata, intrucat persoanele participante vor invata o meserie si vor obtine o calificare care le va permite ocuparea unui loc de munca; cresterea gradului de ocupare si combaterea somajului in randul tinerilor, asigurarea de forta de munca calificata; facilitarea integrarii sociale a ucenicilor si a obtinerii de catre acestia de venituri care sa le creasca nivelul de trai. 

  • Rezultat 4 - Participarea la programe de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii a 216 membri ai grupului tinta; 216 dosare de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii. Rezultatul 4 este corelat cu Obiectivul Specific 4. Activitatea 3 (A3.2). Imbunatatiri/beneficii reale: informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 216 membri ai grupului tinta – persoane din comunitatea marginalizata, ceea ce va duce la ghidarea participantilor spre programul de formare profesionala (calificare) potrivit fiecaruia; orientarea participantilor spre alegerea unei meserii/ocupatii care sa corespunda cerintelor pietei muncii, stimularea procesului de cautare si obtinere a unui loc de munca in randul membrilor GT consiliati. 

  • Rezultat 5 - Participarea la cursuri de calificare profesionala a 180 de persoane (membri GT) apartinand comunitatii marginalizate; 180 contracte de formare incheiate cu participantii la cursuri, 180 pachete de hrana zilnica pe parcursul intregului curs de calificare; 180 subventii pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor; Rezultatul 5 este corelat cu Obiectivul Specific5, Activitatea 3 (A3.2). Imbunatatiri/beneficii reale: sprijinirea a 180 de persoane pentru obtinerea unei calificari prin subventiile si pachetele de hrana zilnica oferite in cadrul proiectului; 180 de cursanti vor dobandi competentele necesare exercitarii unei meserii; obtinerea unei calificari va duce la cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii in randul membrilor comunitatii vizate, implicit la obtinerea de venituri mai mari si la cresterea nivelului de trai la nivelul comunitatii, la dezvoltare personala a participantilor, integrarea sociala si cresterea stimei de sine. 

  • Rezultat 6 - 56 de persoane din comunitatile vizate vor avea locuri de munca in urma medierii pe piata muncii; Rezultatul 6 este corelat cu Obiectivul Specific 6, Activitatea 3 (A3.2). Imbunatatiri/beneficii reale: cresterea insertiei pe piata muncii si a gradului de ocupare la nivelul comunitatii; cresterea veniturilor si implicit a nivelului de trai pentru persoanele angajate din cadrul comunitatii marginalizate vizate prin proiect; cresterea experientei profesionale pentru membrii GT angajati. 

  • Rezultat 7 - Sprijinirea unui numar de 14 membri ai GT in vederea initierii unei afaceri prin participarea la cursuri de initiere antreprenoriat si acordarea unui numar de 14 micro-grant-uri Rezultatul 7 este corelat cu Obiectivul Specific 7, Activitatea 4 (A4.1, A4.2). Imbunatatiri/beneficii reale: sprijinul si participarea membrilor grupului tinta la cursuri de initiere competente antreprenoriale si dezvoltarea unui microclimat antreprenorial local prin sprijinirea a 14 firme nou infiintate de catre membri ai GT, respectiv prin acordarea de subventii (microgrant-uri); crearea a cel putin 1 loc de munca in cadrul fiecarei firme nou infiintate; cresterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vietii atat la nivel de comunitate dar si individual prin obtinerea de venituri a persoanelor angajate in cele 14 firme infiintate. 

  • Rezultat 8 - 2 Workshop-uri/Campanii de informare/constientizare pe teme de nediscriminare, egalitate de sanse in societate si pe piata muncii si protectie sociala; 260 de persoane participante la workshop-uri (260 de persoane/eveniment) Rezultatul 8 este corelat cu Obiectivul Specific 8, Activitatea 5 (A5.1). Imbunatatiri/beneficii reale: 260 de persoane (256 membrii GT si 4 experti) vor fi informate cu privire la incluziunea sociala si pe piata muncii a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, nediscriminarea si egalitatea de sanse si de gen. Toate aceste aspecte vor fi dezbatute si prezentate cu membrii grupului tinta pentru ca acestia sa inteleaga mai bine pozitia lor in societate si oportunitatile ce le sunt oferite in cadrul proiectului. 

  • Rezultat 9 - 30 luni de management al proiectului (gestionarea si monitorizarea proiectului, realizarea achizitiilor publice, informare si publicitate) Rezultatul 9 este corelat cu Activitatea 6 (A6.1, A6.2). Activitatea de management proiect este o activitate transversala, de suport, care sta la baza tuturor obiectivelor specifice ale proiectului si duce la indeplinirea tuturor celorlalte activitati, rezultate si indicatori. Imbunatatiri/beneficii reale: gestionarea operationala si monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si instructiunile in vigoare; realizarea achizitiilor publice pentru lucrarile, serviciile si bunurile prevazute in proiect, incheierea, urmarirea si derularea contractelor. De asemenea in cadrul activitatii se vor derula - 1 conferinta lansare proiect, cu 50 participanti (membri GT) la conferinta lansare proiect, 1 conferinta finalizare proiect, cu 50 participanti (membri GT) la conferinta finalizare proiect, 1 website proiect, 100 brosuri, 100 pliante, 20 afise A3, 100 mape, 100 pixuri, 100 memory-stick, 2 roll-up, 1 banner.